Rozhovor s Pavlou Gomba

Mají terénní pracovníci UNICEF podobně přísná omezení jako další pracovníci OSN, kteří mají zakázáno až příliš, takže se v některých oblastech skoro ani nedostanou do kontaktu s místními?

Mají terénní pracovníci UNICEF podobně přísná omezení jako další pracovníci OSN, kteří mají zakázáno až příliš, takže se v některých oblastech skoro ani nedostanou do kontaktu s místními?

Pavla Gomba: Právě naopak, UNICEF je organizace pracující v terénu, takže je žádoucí, aby se její  lidé volně pohybovali a setkávali s místními. Vyjednáváme-li například demobilizaci dětských vojáků, tak jedeme za rebely a jednáme s nimi. Nikdy se ale nesnažíme dostat se do nějaké oblasti tajně nebo proti vůli místních lidí. Jednáme se stařešiny, nebo s místními vůdci, abychom přístup do oblasti získali. Výhodou je, že UNICEF  je apolitická organizace. Nezaujímáme žádná politická stanoviska. Chceme mít volné ruce, abychom mohli jednat se všemi stranami.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.