Rozhovor s Pavlou Gomba

Jak UNICEF rozkládá své síly a finance, aby se dostaly do každé země, která je potřebuje?

Financování UNICEF

UNICEF je v celém systému OSN jedinou organizací, která od svého počátku nezískává finanční prostředky na svoji činnost z rozpočtu OSN (tj, z pravidelných příspěvků členských zemí OSN). Jeho činnost je financována z dobrovolných příspěvků vlád, veřejnosti (organizací i jednotlivců) a z prodeje blahopřání a dalšího zboží UNICEF.

Jak UNICEF rozkládá své síly a finance, aby se dostaly do každé země, která je potřebuje?

Pavla Gomba: Máme konkrétní kritéria, podle kterých se peníze rozdělují tak, abychom zajistili, že se peníze dostanou do každé země, která pomoc potřebuje. Máme pravidlo, národní výbory mohou samy určit, na co půjde dvacet procent z toho, co získají, a zbytek jde do společného rozpočtu. Jednáme tak proto, aby i děti v zemích, které nejsou tolik v povědomí veřejnosti, dosáhly na naše programy.  Následně v těchto zemích spolupracujeme s místními organizacemi. UNICEF pracuje i v zemích, kde mnohé mezinárodní organizace nejsou, nebo nemohou být kvůli obtížným podmínkám, jako je například Myanmar (Barma), Somálsko nebo Severní Korea.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.