Kvíz o právech dětí

Mají děti stejná práva jako dospělí lidé?

 • ne, některá práva se liší
 • ne, dítě má více práv než dospělí lidé
 • ano

Jaký byl původní cíl Dětské fondu OSN – UNICEF v době svého vzniku v roce 1946?

 • stejný jako dnes
 • pomoc postiženým dětem
 • pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou

V kterém roce vznikla Úmluva o právech dítěte?

 • 1945
 • 1972
 • 1989

Signatáři Úmluvy o právech dítěte (Článek 38) se zavazuji k maximální snaze zamezit dětem pod určitou věkovou hranici jakoukoli účast na bojových operacích. Jaká je tato věková hranice?

 • 15 let
 • 18 let
 • 12 let

Jak se jmenují programy, které mají pomáhat dětským vojákům se začleněním zpět do společnosti?

 • ABC
 • IMF
 • DDR