Kvíz o trestu smrti

Ve kterém státě je trest smrti zakázán pro všechny delikty?

 • Čína
 • Argentina
 • Japonsko

Jak se nazývá společný projekt mnoha organizací snažících se o zrušení trestu smrti na celém světě?

 • Společenství proti trestu usmrcením
 • Mezinárodní unie bojovníků proti trestu smrti
 • Mezinárodní koalice proti trestu smrti

Jak se jmenuje film, natočený podle literární předlohy Stephena Kinga, který se věnuje problematice trestu smrti?

 • Oranžová vesta
 • Modrá smrt
 • Zelená míle

Proč není známo v kolika případech byl nařízen trest smrti v Číně?

 • Nikdo se čínské vlády neptá.
 • Čínská vláda tají počet takto usmrcených.
 • Trest smrti je zde tak častý, že to nejde ani spočítat.

Jak se jmenovala asi nejznámější oběť poprav z politických důvodů z doby komunistického Československa?

 • Milada Horáková
 • Ludmila Polednová
 • Naděžda Kavalírová

Ve kterém roce byl naposledy zrušen trest smrti na území České republiky?

 • 1998
 • 1993
 • 1990