Diskriminace a kolie

Myslíte si, že i ti, kteří vlastní border kolii mohou být diskriminováni?