Svoboda slova

Svoboda slova nebo projevu je právo vyjadřovat své názory a myšlenky bez ohledu na to, zda se tak děje ve veřejném, nebo soukromém prostoru. Nezáleží ani na použitém médiu (demonstrace, tisk, internet apod.).

Je ale svoboda slova absolutní nebo má své limity?

Z historie svobody slova

  • V roce 399 př. n. l. odmítá Sokrates nabízenou milost výměnou za opuštění filosofování a říká: „budu poslouchat více boha nežli vás“.

  • V roce 1633 je obviněn fyzik a astronom Galio Galilei z kacířství poté, co odmítl v té době platnou představu, že Slunce se točí kolem Země.

  • Holandský myslitel Erasmus Rotterdamský v knize O výchově křesťanského vladaře vydané v roce 1516 píše: „ve svobodném státě i jazyky by měly být svobodné“.

  • Svoboda projevu byla nejdříve zaručena ve Francii Deklarací práv člověka a občana z roku 1789.

  • O tři roky později, v roce 1791, byl přijat ve Spojených státech amerických První dodatek k ústavě, který kromě svobody vyznání, shromažďování a tisku garantoval i svobodu slova.

  • V roce 1859 publikoval Charles Darwin knihu o evoluci a teorii přírodního výběru navzdory odporu církví a věřících.

  • Ruský spisovatel Alexandr Solženicyn v roce 1962 publikuje novelu Jeden den Ivana Děnisoviče popisující život v pracovním táboře během Stalinovy vlády. V roce 1974 byl Solženicyn zbaven ruského občanství a vyhoštěn ze země.

  • V roce 1989 íránský ájatolláh Chomejní vyhlásil fatvu nad spisovatelem Salmanem Rushdiem kvůli jeho knize Satanské verše, kterou označil za rouhačskou.