Lidé bez státního občanství

Bez státní příslušnosti, tedy občanství, je nemožné volit, získat veřejné školní vzdělání, zdravotní péči a mnoho dalšího. Na světě je momentálně 12 milionů osob bez státní příslušnosti. Tento jev se také někdy nazývá apatrida či apolita, tedy mezinárodní bezdomovectví. Dané osoby nejsou pod právní ochranou žádného státu a jsou jim důsledkem toho upírána základní lidská práva.

Důvody pro apatridu jsou různé. Lidé často své vlastní občanství ztratí a zároveň nenabydou nové. Je také možné, že se dítě dvou občanů narodí mimo území jejich státu – a jejich stát uznává nabývání občanství právě narozením na jeho území. Dalším důvodem je rozpad státu, v kterém člověk dosud žil, či naopak vznik státu nového.

"Passport and Social Security Cart" by ShebleyCL is licensed under CC BY 2.0

Tento problém je nejhorší v jihovýchodní Asii (thajské horské kmeny), východní Evropě, v Africe (barmští Rohyngiové) a na Blízkém východě. Může se to zdát poněkud vzdáleným problémem, ovšem i na Slovensku je osob bez státní příslušnosti bezmála tisíc. Nemít občanství znamená mnoho komplikací, které zabraňují běžnému životnímu stylu. Člověk bez občanství si nemůže otevřít bankovní účet, uzavřít manželství, a k tomu bývá často zadržen policií – z toho důvodu, že nemůže dokázat svou totožnost. Některé země podepsali úmluvu z roku 1954, která zajišťuje lidem bez občanství alespoň základní lékařskou péči – Česká republika je mezi nimi.

Organizace spojených národů se zavázala skončit apatridu do roku 2024.

 

Komentáře:

Přidat komentář