Vzpomínka na Liou Siao-poa

Liou Siao-po, vězněný laureát Nobelovy ceny, obhájce lidských práv, literární kritik a trn v oku čínské vlády zemřel v červenci 2017 ve vazbě.

 

V průběhu života prokázal Liou Siao-po pravou odvahu a odhodlání svobodně se vyjadřovat i za cenu osobní oběti. Zlom pro Siao-poa přišel v roce 1989. Liou se v té době vrátil ze Spojených států do Pekingu, aby se chopil vůdčí role v prodemokratickém hnutí. Za to byl však odsouzen a uvězněn na dva roky. Jak Liou Siao-po později řekl: „Stačilo vyjádřit rozdílné politické názory nebo se angažovat v poklidném demokratickém hnutí a učitel ztratil právo přednášet, spisovatel publikovat a intelektuál se veřejně vyjadřovat.“ Znovu byl Liou Siao-po uvězněn v převýchovném pracovním táboře mezi lety 1996 až 1999. Poté, co se dostal na svobodu, byl doma v Pekingu pod neustálým dohledem policie.

Liou Siao-poa to však neodradilo. Pokračoval v psaní kritických a provokativních článků a esejí o politickém systému a lidských právech v Číně. Odmítl každou příležitost odcestovat do zahraničí ze strachu, že mu čínské autority nedovolí vrátit se zpět do země.

Ke konci roku 2008 přátelé Liou Siao-poa požádali, aby přispěl do manifestu Charta 08, který požadoval politické změny. Množství podpisů, které patřily i prominentním intelektuálům nebo vysloužilým úředníkům, čínskou vládu výrazně zneklidnilo. Čína v témže roce pořádala letní olympijské hry, kvůli kterým se čínští politici zavázali, že zlepší situaci v oblasti lidských práv. Vláda se proto rozhodla udělat z Liou Siao-poa exemplární příklad, aniž by zavdala příčinu k mezinárodní kritice.

Naposledy byl Liou Siao-po zadržen v prosinci 2008, přes celý jeden rok čekal zadržený na soud a následně byl odsouzen k 11 letům vězení s obviněním za podněcování rozvracení státní moci – Liou tak dostal nejpřísnější možný trest, který byl u takového obvinění kdy zaznamenán.

V roce 2010 dostal Liou Siao-po Nobelovu cenu. Místo toho, aby čínská vláda využila příležitosti a napravila nespravedlivé činy, kterých se dopustila, čínští představitelé se ze všech sil snažili uvalit na případ Liou Siao-poa informační embargo.

Vláda umístila Siao-povu ženu, básnířku a aktivistku Liou Sia, do domácího vězení, a dále zakázala provádět Siao-povým právníkům jakékoli kroky, které by mohly vést k jeho propuštění. Odmítnuty byly všechny žádosti diplomatů a zahraničních pozorovatelů, kteří chtěli Liou Siao-poa navštívit ve vězení. Vláda také z přísně cenzurovaného internetu pro čínské občany vymazala veškeré odkazy na Lioua.

Poté, co byl v červnu Liou Siao-po v konečném stádiu rakoviny jater převezen do nemocnice, nepřestávala čínská vláda projevovat krutost a pomstychtivost. Uspíšila Siao-povu smrt, když mu neumožnila nechat se léčit v cizině. Také ignorovala dva telefonáty zahraničních specialistů, kteří Siao-poa krátce navštívili začátkem července a tvrdili, že Siao-po je schopen převozu a měl by mu tedy být umožněn.

Po Siao-povo smrti čínská vláda pokračovala ve zrůdné podívané. Siao-poův bratr byl donucen předstoupit před světová média a „poděkovat“ vládě za vše, co udělala pro jeho rodinu.

Liou Siao-po jednou napsal, že „klidná a vyrovnaná duše se může podívat na železnou bránu, a přesto vidět svobodnou cestu“. Navzdory tomu, že Liou Siao-po takovou svobodu už nikdy nezažil, svým osudem inspiroval miliony lidí po celém světě, kteří v jeho stopách pokračují v boji za lidská práva, aby oni i další lidé mohli požívat jednu základní svobodu: svobodně mluvit a vyžadovat od autorit zodpovědnost.

Jsou to právě aktivisté jako Liou Siao-po, kteří nepřestanou bojovat za lidskou svobodu a Siao-povo přání, aby nepřibývalo množství obětí „čínské vlády, která slova trestá jako zločin“.

 

Wire, říjen–prosinec, 2017