Libyjec, který se zúčastnil protestu v Londýně, by mohl dostat doživotní trest

„Libyjské autority musí okamžitě stáhnout všechna trestní oznámení, která porušují právo na svobodu vyjádření a shromažďování muže, který se 28. července 2011 v Londýně zúčastnil protestu proti vojenské intervenci v Libyi,“ znělo vyjádření Amnesty International.


Dne 11. září 2013 stane Moad al-Hnesh, 34letý libyjský inženýr, před trestním soudem v Zawiye a bude čelit obvinění z trestného činu proti státu ve spojitosti se svými aktivitami ve Velké Británii, jichž se měl dopustit v období konfliktu v Libyi roku 2011. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu až doživotní odnětí svobody.

„Fakt, že je vůbec možné, že tento mladý muž čelí možnosti doživotního trestu za vyjadřování svých politických názorů a že se toto vyjadřování zdá těm u moci nepřijatelné, vyvolává otázku, zda se Libye od éry Kaddáfího změnila,“ říká Hassiba Hadj Sahraoui, zástupkyně ředitele Amnesty International pro Střední východ a severní Afriku.
„Libye před dvěma lety přijala ústavní výjimku, která garantuje svobodu projevu. Místo toho, aby docházelo ke zrušení tvrdé legislativy, jež byla využívaná předchozím režimem k uvězňování oponentů Kaddáfího, nová vláda zneužívá těch samých zákonů k potlačování disentu.“

„Vyjadřování politických názorů, ať jsou v opozici s názorem většinové společnosti, či nikoliv, patří mezi naše základní lidská práva a uplatňování těchto práv by nemělo záviset na osobách, které jsou zrovna u moci.“
Moad al-Hnesh byl obviněn ze zveřejnění nepravdivých informací o vnitrostátním konfliktu v Libyi a participace na londýnských demonstracích podporujících Kaddáfího, podle článku 178 Trestního zákoníku, který kriminalizuje aktivity Libyjců žijících v zahraničí proti zájmům státu. Za jeho porušení hrozí doživotní trest. Může čelit dalším až 15 letům vězení podle článku 195 za „veřejnou urážku libyjského lidu“ poté, co hovořil o „libyjských revolucionářích jako o krysách“. Amnesty International volá po upuštění od těchto obvinění.

Je rovněž obviňován z přesvědčování ostatních Libyjců, aby neuplatňovali své politické právo a nevyhrožovali svým libyjským spolužákům ve Velké Británii, kteří byli oponenty Kaddáfího, jejich možným zadržením po návratu do Libye. Amnesty International věří, že je nezbytné, aby právo na spravedlivý proces bylo svědomitě respektováno, a dalo se tak vyhnout jakýmkoli domněnkám o politické zaujatosti.
Od roku 2010 do roku 2012 studoval Moad al-Hnesh díky libyjskému státnímu stipendiu strojní inženýrství na Univerzitě v Coventry. Amnesty International řekl, že se zúčastnil demonstrace pod názvem „Stop the War Coalition“, která proběhla před budovou House of Commons v Londýně, během které byl zachycen s fotografií údajné oběti bombardování NATO.

Po svém návratu do Libye byl 3. března 2012 zatčen milicí ve městě Zawiya poté, co skupina libyjských studentů, kteří ho znali ze studií na univerzitě v Coventry, proti němu podala stížnost u vojenské komise v Zawiye.
Moad al-Hneshův soud začal 30. května 2012. Zatím každé slyšení skončilo odložením. Je držen ve věznici Jedayem, která spadá pod věznici ministerstva spravedlnosti nedaleko Zawiyi.

V posledních měsících se libyjské úřady často uchylovaly k užívání zákonů z éry Kaddáfího k potlačování svobody projevu v politicky citlivých případech.Navíc několik článků nového libyjského trestního zákoníků nadále kriminalizuje mírové uplatňování práva na svobodu projevu a shromažďování.
„Libyjská vláda by měla okamžitě pozměnit a zrušit všechny zákony, které jakkoli omezují svobodu projevu. Musí demonstrovat, že se rozloučila s dědictvím represí a beztrestnosti a bere vážně svůj závazek o dodržování lidských práv,“ prohlásila Hassiba Hadj Sahraoui.

 

Zdroj: Převzato a redakčně upraveno z anglického originálu publikovaného na www.amnesty.org

 

Komentáře:

Zatím žádné komentáře...

Přidat komentář