Lidskoprávní úmluvy ve světě

 

Mapa zobrazuje stav ratifikace* vybraných mezinárodních úmluv o lidských právech. (zdroj: OSN)

Konkrétně jde o tyto úmluvy:

Stav ratifikace k 22. 10. 2017.

* jedná se o stav ratifikace, případně přijetí (označené "A"), přistoupení (označené "a") a sukcese v případě následnických států (označené "d")

svobodný stát

částečně svobodný stát

nesvobodný stát

Zdroj: Freedom in the World 2013