Práva žen

Ženám stejně jako mužům přísluší všechna lidská práva, v některých případech (těhotenství, mateřství) by navíc měly požívat zvýšené ochrany. Přesto jsou to právě ženy, které mnohem častěji jsou v přístupu k základním právům diskriminovány, ať již jde o právo na vzdělávání, práci a rovné ohodnocení, účast na veřejném životě, ale také domácí a sexuální násilí.

Mají někde na světě stejné postavení jako muži?

 

 

NOBELOVA CENA MÍRU PRO STATEČNÉ ŽENY!

Důležitost boje za rovnoprávnost žen a mužů potvrdil i Nobelův výbor, který v roce 2011 udělil Nobelovu cenu míru třem bojovnicím za práva žen. Jednou z nich je Ellen Johnson-Sirleafová , která se stala první demokraticky zvolenou prezidentkou v Africe. Tato žena se výrazně podílela na zajištění míru v Libérii stejně jako druhá laureátka Nobelovy ceny míru Leymah Gboweeová. Třetí  Nobelova cena byla v minulém roce udělena Tawakkul Karmanové, která hrála významnou roli v boji za práva žen a demokracii v Jemenu. Prosazování rovnosti pohlaví je i součástí Rozvojových cílů tisíciletí. V rámci tohoto programu mají být odstraněny rozdíly v přístupu ke vzdělání na všech úrovních vzdělávacího procesu.

ODKAZY NA TO NEJLEPŠÍ Z WEBU O PRÁVECH ŽEN

Prohlédněte si virtuální mapy a dozvězte se víc o situaci žen ve světě

Chtěli byste vědět víc o ženské obřízce? Přečtěte si tento článek.

Jak se řídí ženám v Saudské Arábii se dozvíte zde.