Způsoby výkonu trestu smrti

15.7.2020


Trest smrti (anglicky death penalty) patří mezi tzv. absolutní tresty. Nelze jej vzít zpět, přesto se však v historii lidstva užíval od nepaměti. Podívejme se společně na všemožné způsoby jeho výkonu.

Zmínky o něm nalezneme již v babylonském Chammurapiho zákoníku (kolem r. 1800 př.n.l.), kde se ukládal i za drobné krádeže a patřil k poměrně častým trestům. Postupem času se vedle poprav setnutím hlavy nebo oběšením vymýšleli čím dál krutější a hrůznější způsoby výkonu tehdy vcelku běžného trestu. Řada těchto nejkrutějších trestů je stále v současnosti využívána a existuje vedle moderních metod exekuce v demokratických státech.

Jeden z nejstarších způsobů je tzv. římská spravedlnost, tedy proříznutí hrdla mečem. Římany byl tento trest velmi oblíben, později jej využívali i národy v Asii, Africe nebo indiáni. Dalším způsobem užívaným odpradávna bylo shození z výšky. Samozřejmě záleželo na tom, na co odsouzení dopadali (mohla to být voda, oheň nebo i skaliska). Podle některých záznamů se tento trest využíval v určité podobě i během války ve Vietnamu, kdy nespolupracující zajatci byli francouzskými nebo americkými jednotkami vyhazováni z vrtulníků.

Velmi krutým výkonem trestu byla smrt vyhladověním. Většinou se k tomu užívaly nejrůznější masky, které znemožňovaly přijetí potravy, jindy uvržením do klece, která se nacházela na veřejném místě fungujícím jako varování před podobnou trestnou činností. Podobně fungoval i trest pohřbení zaživa, který byl v novodobých dějinách uplatňován Nacisty v Polsku či Rusku proti partyzánům nebo odbojářům. Nesmíme opomenout také ukřižování. Kříže měly různé tvary a taktéž byly různé možnosti, jak byl odsouzený na kříži umístěn (někdy přivázán provazem, jindy přibit hřeby do zapěstí). Přestože je tento trest znám již z Bible, stále je možné jej vykonat v 7 islámských státech (např. Írán).

Snadno dostupný a hojně využívaný prostředek k výkonu trestu smrti je oheň, zpravidla upálení na hranici. Vzpomeňme na Jana Husa nebo Johanku (Janu) z Arku. V současnosti stále využívaným trestem je bití (většinou ke smrti docházelo při uložení velkého počtu ran) a s tím související trest bičování dodnes platný v některých arabských státech, Africe nebo v Singapuru. Dále je třeba uvést podobný trest, a to ukamenování veřejností, který se užívá v 8 zemích světa, např. ve Spojených arabských emirátech.  Velmi snadným, oblíbeným a levným způsobem exekuce bylo také věšení.

Dalším způsobem je oddělení hlavy od těla a to stětím, později gilotinou. Stětí se provádělo přeseknutí kru mečem, šavlí nebo sekyrou. Mnohdy se však nepodařilo odsouzeného zabít na jednu ránu, proto se vymyslel nástroj, který popravu zrychlí a usnadní – gilotina. Dřevěné trámy s nožem, které sjede díky drážkám v trámech. Stětí je dodnes v právním řádu Kataru, Jemenu a Saudské Arábie.

Postupně přecházíme ke způsobům moderním, kdy některé z nich nalezneme v právních řádech některých amerických států. Jedná se o zastřelení (původně pouze užívané v armádě, dnes stále užívané v 86 státech světa), smrt v plynové komoře vdechováním jedovatých plynů, především plynného kyanidu (stále možné v 7 státech USA), elektrickým křeslem (nadále užívané ve 14 státech USA) a v neposlední řadě smrtící injekce roztoku z barbiturátů, bromidů a chloridu sodného.

Bohužel jsou některé z těchto trestů stále využívány. Podívejte se i na jednu z kampaní Amnesty International nazvanou Trest smrti a zjistěte o tomto nehumánním způsobu trestání více informací zde. K tvorbě článku mne inspirovala kniha Martina Monestiera Historie trestu smrti, určitě stojí za přečtení.