Základní fakta a čísla ke globální uprchlické krizi

23.12.2016

MAPOVÁNÍ GLOBÁLNÍ KRIZE: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Uprchlíci jsou lidé, kteří byli donuceni utéct ze své země v důsledku ozbrojeného konfliktu, vážného porušování lidských práv či pronásledování (bílže viz definici v Úmluvě o právním postavení uprchlíků). Přes 21 miliónů lidí – nebo 0,3% světové populace – se dnes řadí mezi uprchlíky. Toto číslo zahrnuje 5,2 milionu Palestinců, z nichž mnozí patří mezi uprchlíky již několik desetiletí[1]. Naprostá většina uprchlíků se nachází v zemích s nízkými a středními příjmy, přičemž jedna čtvrtina (asi 4,2 milionu lidí) žije v nejméně rozvinutých zemích[2].

 

DESET ZEMÍ, VE KTERÝCH SE NACHÁZÍ NEJVÍCE UPRCHLÍKŮ

10 zemí, ve kterých se nachází nejvíce uprchlíků

Zdroj: Amnesty International a ČT 24, Na základě dat UNHCR a UNRWA ke konci roku 2015. Čísla zahrnují přijaté uprchlíky dle UNHCR, nikoliv žadatele o azyl, jejichž žádost je v procesu.


Ke konci roku 2015 hostilo Jordánsko největší počet uprchlíků na světě (2,1 milionu palestinských uprchlíků, kteří v zemi žili již celá desetiletí, a 664 100 uprchlíků pod mandátem UNHCR). Turecko hostilo druhou největší populaci uprchlíků - 2,5 milionu, včetně nejvyššího počtu uprchlíků ze Sýrie. Počet příchozích uprchlíků do Turecka v roce 2016 stále rostl a podle vládních zdrojů dosáhl v červnu  3 miliony (asi 2,7 milionu z nich jsou ze Sýrie).[3] Pákistán (1,6 milionu) podobně jako Libanon (1,5 milionu) se staly domovem pro více než 1 milion uprchlíků, zatímco Írán (979 400), Etiopie (736 100) a Keňa (553 900) hostí každý více než půl milionu[4]. Téměř každý pátý obyvatel Libanonu je uprchlík[5].

 

Mnoho z nejbohatších zemí světa hostí prozatím nejmenší počet uprchlíků a to jak v absolutních číslech, tak i vzhledem k jejich velikosti a bohatství. Například Velká Británie přijala přibližně 8 000 Syřanů od roku 2011, zatímco Jordánsko - s populací téměř desetkrát menší než Velká Británie a s 1,2% jejího HDP – hostí přes 656 000 syrských uprchlíků[6]. Na konci roku 2015 činil celkový počet uprchlíků a žadatelů o azyl v bohaté Austrálii 58 000 v porovnání se 740 000 uprchlíky a žadateli o azyl v Etiopii[7]. Tuto situaci můžeme považovat za nespravedlivou a v každém případě má dopad na přístup uprchlíků k lidským právům.

 

V posledních pěti letech uprchlo ze Sýrie téměř 5 milionů lidí. Většina z nich žije pouze v pěti zemích: v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptě. Zatímco situace uprchlíků ze Sýrie si získala značnou pozornost médií, další velké populace uprchlíků, vysídlených po dobu několika let, ne-li desetiletí, bývají často opomíjeny. Přibližně jedna třetina světové populace uprchlíků na konci roku 2015 byla složena z lidí ve "vleklé situaci", což znamená, že byli přemisťováni po dobu pěti či více let[8]. Mezi ně patří: 5,2 milionu palestinských uprchlíků na Blízkém východě; 2,7 milionu afghánských uprchlíků, z nichž většina je v Pákistánu a Íránu; a 1,1 milionu somálských uprchlíků, včetně 418 000 v sousední Keni[9].

Stále více lidí po celém světě je nuceno opustit své země v důsledku nových konfliktů a krizí. Např. krize v Burundi vyhnala více než 265 000 lidí do sousední Rwandy, Tanzanie, Demokratické republiky Kongo (DRC), Ugandy a Zambie[10]. Ozbrojený konflikt v Jižním Súdánu je hnací silou pro 1 milion lidí, kteří opouští svou zemi a míří do Ugandy, Etiopie, Keni a ostatních zemí v regionu[11].

 

Více než 1 milion uprchlíků celosvětově se podle UNHCR nachází v situaci ohrožení, naléhavě vyžadující přesídlení do jiných zemí. Do ohrožené skupiny uprchlíků patří především ti, co přežili násilí a mučení, ženy a dívky a také ti, kteří potřebují speciální lékařskou péči (především vážně a dlouhodobě nemocní). Pouze asi 30 zemí nabízí přesídlení ohroženým skupinám uprchlíků a nabídka těchto míst ročně je nepoměrně menší než poptávka UNHCR po těchto místech. V roce 2015 bylo přijato pouze 107 100 uprchlíků k přesídlení[12].

 

Humanitární výzvy, které mají pomoci řešit hlavní uprchlické krize, jako např. v Sýrii, Burundi a Afghánistánu, jsou dlouhodobě velmi podfinancované. K 26. září 2016 byl plán řešení situace v Burundi zajištěn z 37%, Reakční regionální plán pro Sýrii ze 48% a Regionální reakční uprchlický plán pro Jemen pouze z 27%[13].

 

 [1] Vzhledem k tomu, že téměř všichni palestinští uprchlíci spadají pod mandát Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), zatímco většina ostatních uprchlíků spadá pod mandát Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jsou údaje o uprchlících často prezentovány různými způsoby. Tato zpráva se vztahuje na všechny uprchlíky.

[2] Podle zprávy o Globálních trendech v nuceném vysídlení z roku 2015 (UNHCR) str. 2, 86% uprchlíků v rámci mandátu UNHCR žije v rozvojových oblastech: Viz: http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global -trends-2015.html.  Podle UNRWA téměř jednu třetinu registrovaných palestinských uprchlíků, tedy více než 1,5 milionů lidí, žije v 58 uznaných palestinských uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Syrské arabské republice, v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma. Viz: http://www.unrwa.org/palestine-refugees.

[3] Kromě zmíněných 2,7 milionu syrských uprchlíků je tu zhruba dalších 400 000 žadatelů o azyl a uprchlíků jiného původu.  Amnesty International, No safe refuge: Asylum-seekers and refugees denied effective protection in Turkey (index: EUR 44/3825/2016).

 

[4] UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2015, str. 3 a str. 15, dostupné na: https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf. Počet uprchlíků v Libanonu také zahrnuje 450 000 registrovaných palestinských uprchlíků pod mandátem UNRWA, vice zde: www.unrwa.org/where-we-work/lebanon (zpřístupněno 27. září 2016)

 

[5]Libanon hostí 183 uprchlíků na 1 000 obyvatel pod mandátem UNHCR – nezahrnuje Palestince  pod mandátem UNRWA. UNHCR Global Trends, Forced Displacement in 2015, str.2: http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.htm

 

[6]UNHCR, Syria Regional Refugee Response, dostupné na: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (zpřístupněno 27. září 2016)

 

[7] UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2015, str. 57-58, dostupné na https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf (zpřístupněno 1. července 2016)

 

[8] UNHCR Global Trends, Forced Displacement in 2015, str.8: http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html

 

[9] UNHCR Global Trends, Forced Displacement in 2015, str.16-17: http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html

[11] UNHCR, The number of South Sudanese refugees reaches 1 million mark, 16 September 2016, k dispozici na: http://www.unhcr.org/uk/news/briefing/2016/9/57dbb5124/number-south-sudanese-refugees-reaches-1-million-mark.html

 

[12]UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2015, 20 June 2016.