Rozhovor s Furugh a Nilop

Jak jste žily před tím, než se vaši rodiče rozhodli Afghánistán opustit?

KDO JE UPRCHLÍK?

Právní postavení uprchlíků je upravováno Úmluvou o postavení uprchlíků z roku 1951. Podle této Úmluvy jsou uprchlíky osoby, které se obávají pronásledování z důvodů rasových, náboženských, národnostních, příslušnosti k určité sociální skupině či pro politické přesvědčení, nacházejí se mimo stát, kterého jsou občany a nemohou či nechtějí kvůli výše uvedeným důvodům využít ochrany této země. Rovněž se může jednat o osoby, které státní příslušnost nemají a nacházejí se mimo stát svého obvyklého pobytu.

 

Úmluva o postavení uprchlíků z roku 1951 ukládá státům povinnost poskytnout uprchlíkům stejné zacházení jako svým občanům v otázkách náboženství, uměleckých práv, průmyslového vlastnictví, přístupu k soudům, přídělu potravin, základního vzdělání, veřejné podpory, pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a daní.

Jak jste žily před tím, než se vaši rodiče rozhodli Afghánistán opustit?

Nilop: Naše rodina žila v Kábulu. My, jakožto dívky, jsme nemohly chodit ven a musely jsme být také celé zahalené. Hrozilo nám nebezpečí, byly jsme totiž ve věku, ve kterém Tálibánci unášeli dívky a pak se s nimi ženili. Rodiče se o nás báli, a tak jsme musely zůstávat doma. Buď jsme se učily, nebo jsme si spolu hrály; když přišla návštěva, tak jsme trávily čas s ní.

 

Furugh: Většinou jsme studovaly. Nemohly jsme chodit do školy, protože to bylo zakázané, stejně tak bylo zakázáno učit dívky doma. Oba rodiče jsou ale profesoři, takže nás mohli učit doma, například matematiku, angličtinu, ruštinu.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.