Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout podpůrný materiál

 • Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti

  Mezinárodní úmluva týkající se osob bez státní příslušnosti z roku 1954. Obsahuje základní definice osoby, kterou žádný stát dle svých práních předpisů nepovažuje za svého občana. Dokument se věnuje právnímu postavení těchto osob a jejich právům a povinnostem vůči státu.

 • Factsheet 20 (OHCHR): Human Rights and Refugees

  Dokument Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (OHCHR) se věnuje politikám OSN zaměřeným na problematiku uprchlictví. Jsou zde shrnuty základní globální i regionální dokumenty a úmluvy týkající se daného tématu. V tomto dokumentu je dán velký důraz na vazbu mezi uprchlictvím a lidskými právy.

 • Factsheet 24 (OHCHR): The International Convention on Migrant Workers

  Souhrná informace (factsheet) OHCHR ke komplexní mezinárodní smlouvě se zaměřením na ochranu práv migrujících pracovníků zdůrazňuje spojitost mezi ochranou lidských práv a problematikou migrace. Na přijetí této úmluvy všemi státy světa je zaměřena jedna z kampaní Amnesty International.

 • Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení

  Sborník prací pracovníků neziskových organizací, zástupců akademické obce i pracovníků státní správy  se z různých úhlů pohledu problematikou nelegální migrace a její prevence.  Publikace se věnuje například velice sporné otázce, zdali je regularizace, neboli amnestie pro nelegální migranty a migrantky, řešením nelegálního pobytu cizinců na našem území.

 • Statistical Yearbooks: trends in displacement, protection and solutions

  Statistická ročenka Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) poskytuje přehled ve vývoji faktorů týkajících se migrace od roku 1994 až do současnosti. Jsou zde k dispozici detailní statistické údaje, názorné mapy, grafy i fotografie.

 • Refugee children: escape from execution and war

  Vzdělávací materiál  vytvořený Úřadem vysokého komisaře pro uprchlíky názorně a záživně přibližuje problematiku uprchlíků především žákům základních škol.