Úvod

Úvod

Vážení,

nacházíte se na webových stránkách, jimiž reagujeme na poptávku pedagogů po materiálu, který by jim pomohl vhodně reagovat na projevy nesnášenlivosti, diskriminace a rasismu studentů. Ve spolupráci s odborníky vznikly materiály k pěti základním okruhům, které učitelé uvedli jako nejpalčivější (Studenti nesnášejí Romy, Studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům žijícím v ČR, Studenti urážejí odlišující se spolužáky, Diskriminační projevy u kolegy či ředitele a Šikana).

Stránky jsou koncipovány podle problémů („Co mám dělat, když..“) a nabízí možné reakce na konkrétní situace, tipy a příklady dobré praxe, stejně jako odkazy na organizace a odborníky, kteří mohou pomoci zajištěním vhodných programů a aktivit pro studenty i pedagogy („Kdo mi může pomoci“). V neposlední řadě jsou zde zahrnuty i odkazy na další materiály k daným tématům („Další informace a materiály“).

Všechny části jsou vzájemně provázány, protože ačkoli učitel hledá vhodnou reakci na určitý projev studentů, je nezbytné si uvědomit, že neexistuje jedna jediná efektivní reakce, která všechno vyřeší. Témata nesnášenlivosti, diskriminace, rasismu a extremismu jsou velmi široká a je třeba s nimi pracovat kontinuálně a komplexně. Je nutné nezanedbávat prevenci a dlouhodobou práci se studenty.

Formu webu jsme zvolili proto, že se snadno aktualizuje a můžeme ho nadále rozšiřovat. Proto budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, podněty, nápady. V případě, že se setkáte se situací, se kterou si nevíte rady, můžete také využít naši odbornou poradnu.

Z důvodu délky a srozumitelnosti textu nebylo vždy možné dodržovat korektní genderové označení obou pohlaví. Proto upozorňujeme, že vždy, když zmiňujeme osoby jednoho pohlaví, automaticky tím míníme i příslušníky pohlaví druhého.


                                Mgr. Šárka Antošová
Amnesty International ČR

Více infomací o Amnesty International a vzdělávání k lidským právům

www.lidskaprava.cz/ucitel – web pro učitele, kde jsou zpracovány metodiky založené na konkrétních případech porušování lidských práv. Příběhy jsou podřazeny pod jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv a doplněny textovými a video materiály. Pedagogové zde také naleznou informace o lidských právech, Amnesty International,  lidskoprávní dokumenty a krátké filmy k použití ve výuce.

www.amnesty.cz – oficiální web Amnesty International ČR, kde naleznete informace o našich současných kampaních a akcích. Naleznete zde také informace o lidskoprávním vzdělávání a našich materiálech, a to pod záložkou www.amnesty.cz/vzdělávání, stejně jako možnosti, jak se sami můžete k akcím na podporu lidských práv připojit.

Panáčci
Názory uveřejněné na www.lidskaprava.cz nemusí vyjadřovat stanovisko Amnesty International