Úvod

Autoři

Na webové příručce spolupracovali:


Mgr. Julie Svatoňová
Muzejní pedagožka a lektorka Muzea romské kultury v Brně. Věnuje se tematice Romů, jejich historii, tradicím nebo kultuře, ale hlavně také současnosti - předsudkům, stereotypům  nebo problematice mediálního obrazu Romů. Vytváří a lektoruje programy, které se této oblasti týkají. Jsou určeny dětem, žákům a studentům od mateřských po vysoké školy, pedagogům a profesionálům v praxi, kteří se s Romy mohou setkat. Zkušenosti čerpá mimo jiné z práce s romskými dětmi a rodinami, se kterými se setkává při své práci v muzeu, které funguje také jako komunitní centrum.

David Tišer
Je členem Výboru pro práva sexuálních menšin Rady vlády pro lidská práva a členem Fóra při MŠMT, což je poradní orgán ministerstva ve věci otázky  rovných příležitostí ve školství.  V minulosti byl členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Je ředitelem neziskové společnosti ARA ART a zakladatel Krizového štábu. Pořádá workshopy pro studenty a akreditované semináře pro pedagogy zaměřené na kulturní specifika Romů, jejich historii, jazyk a současnou situaci v ČR.

Mgr. Šárka Antošová
Pracuje v Amnesty International ČR jako metodička a lektorka lidskoprávního vzdělávání. Připravuje a realizuje workshopy pro studenty zaměřené na problematiku lidských práv a semináře pro učitele zaměřené na lidská práva, diskriminaci a rasismus. Je spoluautorkou metodické publikace pro pedagogy Lidská práva ve výuce.

Mgr. Marika Kropíková
Lektorka Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání, vedoucí studijních skupin Asistent pedagoga při Národním institutu pro další vzdělávání, metodička pro OPVK SOU Milevsko. Pracovala na ZŠ a speciální ZŠ jako učitelka a jako školní speciální pedagožka, etopedka a supervizorka základních škol pro oblast práce se třídou. Věnuje se odborné publikační a přednáškové činnosti (časopisy Prevence, a Portál, Ústav mezinárodních vztahů).

Mgr. Klára Kalibová
Vede program a právní tým v organizaci In IUSTITIA, která pomáhá obětem násilí z nenávisti.  V roce 2009 absolvovala stáž v USA, kde se věnovala výzkumu na téma násilí z nenávisti, spolupracovala s Antidefamation League a Anti-Violence Project New York. Na téma násilí z nenávisti publikovala řadu odborných i populárních článků. V minulosti se věnovala také problematice veřejného prostoru a aktivit krajní pravice.  Byla součástí pracovní skupiny k přípravě zákona o obětech trestných činů. V roce 2013 získala cenu nadace ERSTE pro sociální inovaci.

Mgr. Šárka Kadlecová
 Vytváří a koordinuje vzdělávací programy pro školy v organizaci In IUSTITIA a je spoluautorkou publikace Já a my jsme oni.
 Věnuje se tématům multikulturní výchovy, prevence projevů předsudků, rasismu a násilí z nenávisti se zaměřením na podporu role aktivního svědka. Teoretické znalosti i praktické zkušenosti v této oblasti získala během zahraničních stáží v Minnesotě a ve Vídni.

Mgr. Dana Forýtková
Lektorka výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost - orientuje se především na realizaci školské reformy, vyučuje metody týkající se aktivního učení, OSV a soft skills. Vede semináře zaměřené na optimální klima třídy a prevenci patologických jevů jako je šikana. . Je konzultantka a odborná garantka vzdělávacích programů, supervizorka a koučka. Je spoluautorka metodik  ASI_MILOVANI - Demokracie versus extremismus a Kafomet a autorka skrip pro Filosofickou fakultu Univerzity Palackého (Systém prevence sociálně patologických jevů (2006), Zdravotnické disciplíny (2006), Prevence negativních jevů ve společnosti (2007).

PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Klinický a školní psycholog a psychoterapeut. Pracuje v Nemocnici Na Bulovce a na ZŠ v Praze 8.
Zaměřuje se na psychoterapii osob s HIV/AIDS, partnerské poradenství nebo diagnostiku a intervenci
v dynamice školní třídy. Externí pedagog Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého, podílí se na přípravě školních psychologů a psychoterapeutů. Je spoluautorem příručky pro pedagogy Homofobie v žákovských kolektivech.

Kamil Vašica

Programátor webu www.manufactory.cz

Ing. Adéla Turková

Grafička webu Adelina Grafika

Tereza Jarolímová

Koordinátorka úprav webu

Mgr. Martina Pařízková

Jazykové korektury

Panáčci
Názory uveřejněné na www.lidskaprava.cz nemusí vyjadřovat stanovisko Amnesty International