Úvod » Šikana

Verbální šikana

Ačkoli se verbální šikana může zdát jako méně vážná než šikana fyzická, není tomu tak a i tento její typ děti hluboce zraňuje a má dlouhodobé následky. Z těchto důvodů by jí pedagog rozhodně neměl banalizovat, věnovat jí dostatečnou pozornost a při jejím zjištění efektivně reagovat, což je i jeho povinností. Může tím také včas předejít tomu, aby se šikana přehoupla do vážnější formy a změnila se později v šikanu fyzickou.

Panáčci
Názory uveřejněné na www.lidskaprava.cz nemusí vyjadřovat stanovisko Amnesty International