JAK NA LIDSKÁ PRÁVA ZÁŽITKEM: vícedenní seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky

26.7.2019

Seminář konaný 13.-15.2019 v Brně se zaměřuje na praktické využití osvědčených metod neformálního vzdělávání pro práci s lidskoprávními tématy včetně migrace – hra v roli, vrstevnické vzdělávání, storytelling formou živé knihovny, využití informačních technologií.

 • Setkejte se s inspirativními lidmi z menšin při živé knihovně a poslechněte si jejich příběh a zeptejte se jich  na vše, co vás zajímá.

 • Inspirujte se, jak napomoci aktivizovat děti a mladé a posílit jejich snažení v podpoře lidských práv. O své zkušenosti se podělí samotní studenti, kteří se spojili do školních skupinek a pořádají lidskoprávní akce.

 • Odcházejte vybaveni nejen novými zážitky a zkušenostmi, ale i obohaceni o informace o metodické a finanční podpoře Amnesty International a dalších zdrojích využitelných při vaší práci. Každý účastník navíc obdrží metodické materiály a certifikát o absolvování semináře.

 • Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu je strategie Cílů udržitelného rozvoje.

 

Na seminář se přihlásíte vyplněním formuláře. Veškeré výdaje spojené s vaší účastí (cestovné, strava, ubytování) jsou hrazeny z projektu Start the Change, který se věnuje zapojení mladých lidí do aktivního občanského života.

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE 13.-15.9.2019, BRNO

Pátek

17: 00 – 20:00

 • Představení aktivit vzdělávání k lidským právům Amnesty International

 • Společná večeře

 • Zážitkově neformální seznamování a sdílení zkušeností, nápadů, zážitků

Sobota

9:00 – 12:00

 • Zdroje inspirace a podpory pro nakopnutí k práci s lidskoprávními tématy zážitkově

 • Společný oběd

14:00 - 19:00

 • Živá knihovna (storytelling)

 • Sdílení dobré praxe vrstevnického vzdělávání

 • Společná večeře

Neděle

9:00 – 12:00

 • Lidskoprávní aspekty migrace

 • Debata s hostem na téma migrace

12:30 - 14:00

 • Evaluace a zakončení semináře

 • Společný oběd

 

“Seminář byl plný zajímavých informací, zábavných aktivit, ale hlavně pohodové atmosféry. Kromě šanonu plného materiálů jsem si domů odvážel mnoho hezkých vzpomínek a dobrý pocit z nově nabytých zkušeností, které určitě do budoucna využiju.”

Martin, učitel, účastník semináře s Amnesty International

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář proběhne v prostorách Centra Syřiště, Kounicova 42, Brno, které poskytují vhodné zázemí pro vzdělávací akce. Všem účastníkům je po celou dobu semináře zajištěna strava (obědy, večeře, coffe breaky). Účastníci mají možnost využít nabídky ubytování a proplacení cestovních nákladů spojených se svou účastí. Na seminář se přihlásíte prostřednictvím formuláře.

 

LEKTOŘI

Seminářem vás provede tým lidskoprávního vzdělávání Amnesty International. Organizace se vzděláváním k lidským právům na českých školách věnuje více než 10 let a všechny její aktivity (lidskoprávní vzdělávací workshopy, metodické příručky a vzdělávací projekty) vychází z principů neformálního vzdělávání. Hlavní lektorskou dvojici tvoří Jiří Bejček, vedoucí oddělení a Martina Jenčková, metodička vzdělávání.

 

JIRKA studoval právo a právní vědu, specializuje se na lidská práva a jejich mezinárodní ochranu. Velkým nakopnutím pro něj bylo mezinárodní školení Human Rights Friendly Schools v Londýně, kde se mu otevřely možnosti, jak skrze školy formovat kulturu lidských práv ve společnosti. Neformálnímu vzdělávání se věnuje přes 15 let a v Amnesty vede mimo jiné kurzy pro pedagožky a pedagogy. Je pro něj důležité, aby účastníci odcházeli nejen nabiti informacemi a praktickými tipy, ale též silnými zážitky, které motivují a povzbuzují k práci s mladými lidmi. „Myslím, že nestačí, aby byla lidská práva kvalitně vyučována, měla by výukou i vztahy ve škole prostupovat. Měla by být žita.“ Když zrovna nepomáhá, aby žita byla, najdete ho v divadle, v lese nebo cizině.


​MARTINA se k neformálnímu vzdělávání dostala přes účast na zážitkových kurzech, které následně začala lektorovat a tvořit. Má za sebou více jak 10 let zkušeností se zážitkovou pedagogikou a různými cílovými skupinami. K lidským právům se dostala přes lektorování dílen o stereotypech a předsudcích pro střední školy. Natolik jí přišlo zásadní, aby se tato témata otvírala ve školním prostředí zážitkovou formou s možností bezpečné diskuze, že hledala další organizace, které tuto formu vzdělávání realizují. Jednou z nich byla i Amnesty, kde zakotvila nejen jako lektorka, ale i jako zaměstnankyně a postupem času začala vytvářet metodiky a podporovat učitele v přinášení lidskoprávních témat do svých tříd. Na seminářích pro pedagožky a pedagogy se snaží o přátelskou atmosféru, ve které se dobře nasávají nové znalosti a dovednosti, je chuť sdílet, navzájem se inspirovat a vytvářet tak komunitu pedagogů a pedagožek, kteří si přejí lepší svět.

 

V případě dotazů a dalších informací se obraťte na Martinu Jenčkovou,

martina.jenckova@amnesty.cz, +420 723 562 725

 

Komentáře:

Zatím žádné komentáře...

Přidat komentář